top of page

Tjenester

Tjenester

 • Arkitekttegninger                                                                   

 • Rammesøknad

 • Igangsettingssøknad

 • Ferdigattest søknad  

 • Skisseprosjekt

 • Detaljprosjekt

 • Reguleringsplan/Detaljregulering

 • Konseptutvikling

 • Mulighetsstudier

 • Visualisering 3D

 • Ansvarlig søker

 • Ansvarlig prosjekterende arkitektur

 • Befaring/hjemmebesøk etter forespørsel

Som Ansvarlig søker SØK skal vi koordinere hele byggesaksprosessen, dvs:

- Utforming av komplett byggesøknad med nødvendige vedlegg.

- Besørge nabovarsling til naboer og gjenboere.

- Forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger.

- Koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest.

- Sørge for at tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse.

- Kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige.

Krav til tegningsmateriale:

 • Situasjonsplan: Oppføring av plangrensene, formålsgrensene og byggegrensene til boligen. Den viser hvordan bygget er plassert, MUA, P-plasser og andre detaljer.

 • Snitttegninger: Her vises terrengtilpasningene, eksisterende terreng, gj.snittlig planert terrengnivå, maksimale høyder og de innvendige høydene.

 • Fasadetegninger: Dette er byggets utforming og gjelder blant annet materialvalg, plassering av vinduer, dører, avstand til grenser og tegninger av hver fasade.

 • Plantegninger: Dette gjelder blant annet romarealer, romløsning, og plassering av dører og vinduer.

 • Illustrasjoner: For en bedre forståelse av prosjektet leverer vi enkle illustrasjoner (interiør, eksteriør), men vi kan også levere illustrasjoner med høyeste Kvalitet for salg av boliger.

 • 3d modell .

Tidsramme:

 • Befaring

 • Skisseprosjekt

 • Forprosjekt (jobbe tett med oppdragsgiveren, revisjoner)

 • Levering av rammesøknad tegninger

 • Nabovarsel (ventetid 2 uker for nabomerknader)

 • Byggesøknaden tar fra 3 til 12 uker, tar mer tid hvis man har dispensasjon søknad. 

 • Detaljprosjekt med arbeidstegninger og oppfølging på byggeplass.

250px-Norske_arkitekters_landsforbund_logo.jpg
startbank-logo.jpg
logo arkitektbedrifter.jpg
bottom of page